PL | EN

logo

Odpowiedzialność społeczna

Promocja wiedzy o zdrowiu
 
Popularyzujemy wiedzę o zdrowiu. Dostarczamy fachowej wiedzy z zakresu nowoczesnych rozwiązań farmaceutycznych. Promujemy profilaktykę chorób układu krążenia oraz układu oddechowego.
 
Wspieranie lokalnej społeczności
 
Zaangażowanie w życie lokalnej społeczności jest jednym z elementów długofalowej strategii Polfarmex S.A. Od 34 lat czynnie uczestniczymy w akcjach charytatywnych oraz społecznych.
 
Stawiamy sobie za cel troskę o zdrowie naszych klientów. Pomagamy instytucjom opieki społecznej, szpitalom, hospicjom, domom dziecka.
 
Obejmujemy mecenatem najważniejsze wydarzenia kulturalne w regionie. Beneficjentami naszego wsparcia są także organizacje i instytucje zaangażowane w rozwój miasta.
 
Współpraca z uczelniami wyższymi
 
Od początku swojego istnienia prowadzimy rozległą współpracę z akademickimi ośrodkami badawczymi. Naszymi partnerami są m.in. Politechnika Łódzka i Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Stały kontakt z placówkami naukowymi zapewnia wysoką jakość opracowanych technologii farmaceutycznych, metod analitycznych, badań klinicznych i dokumentacji rejestracyjnej.
 
Promocja sportu
Przykładamy wielką wagę do promocji zdrowego trybu życia i popularyzacji aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży.