PL | EN

logo

Misja i cel

Misja i cel

Misją Polfarmex S.A jest dostarczanie naszym klientom leków generycznych o najwyższej skuteczności terapeutycznej. Celem, do którego dążymy jest stałe doskonalenie oferowanych produktów w trosce o najwyższą jakość ich wytwarzania.  

Wartości

Szacunek Szanujemy zdrowie naszych klientów i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić im stały dostęp do naszych produktów, w szczególności niezbędnych leków. Z szacunkiem traktujemy pracowników i dążymy do tego, aby uczynić miejsce pracy jeszcze bardziej przyjaznym.  Przeciwdziałamy dyskryminacji, promując wzorce zgodne z powszechnie przyjętymi normami etycznymi, tak w relacjach korporacyjnych, jak i biznesowych.

Odpowiedzialność Wyrażamy w trosce o najwyższą jakość naszych produktów. W naszej działalności kierujemy się bezwzględnym poszanowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  rygorystycznych standardów i norm farmaceutycznych podczas całego procesu produkcyjnego. Przyjmując jakość naszych produktów jako priorytet, deklarujemy pełną odpowiedzialność za wytwarzane produkty ze wszystkimi konsekwencjami, wynikającymi z tego zobowiązania. Dbamy o środowisko stale inwestując w nowoczesne rozwiązania technologiczne. W relacjach z kontrahentami terminowo regulujemy zobowiązania oraz szanujemy tajemnicę handlową.

Dążenie do wiedzy W Polfarmex S.A. wierzymy, że stale podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników jest kluczem do tworzenia produktów o najwyższej jakości i skuteczności. Wiedza jest tym, co umożliwia odkrywanie świata. Daje nam możliwość niesienia skutecznej pomocy wtedy, kiedy zawodzi najważniejsza rzecz, jaką posiadamy – zdrowie. Jesteśmy w służbie Twojego zdrowia.