PL | EN

logo

Młody naukowiec z Politechniki Łódzkiej nagrodzony przez Polfarmex S.A.

Dodano: 2023-05-31

5000 zł ufundowane przez Polfarmex S.A. otrzymał mgr. inż. Adam Cieśliński, laureat tegorocznej Nagrody im. prof. Osmana Achmatowicza, wyróżnienia przyznawanego za najlepszą pracę dyplomową, zrealizowaną na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej.

>

„Wykorzystanie 1H-indeno-2-karbaldehydów  w reakcji asymetrycznego allilowego alkilowania z węglanami Mority–Baylisa–Hillmana” – bo tak brzmi pełna nazwa nagrodzonej pracy magisterskiej, dotyczy syntezy tzw. enancjomerycznie czystych związków organicznych – cząsteczek o potencjalnych właściwościach biologicznych, które mogą mieć zastosowanie w produkcji substancji aktywnych, w tym leków.

Lustrzane odbicie w służbie farmacji – czyli co to są enancjomery?

Większość związków organicznych zbudowana jest z cząsteczek, w których atomy węgla (C) związane są z atomami wodoru (H). Takie połączenie sprawia, że związki te trudno „rozerwać”, by wytworzyć nowe cząsteczki i nowe związki organiczne. Reakcja Mority-Baylisa-Hillmana (MBH), w czasie której powstaje nowe połączenie pomiędzy atomami węgla (C-C) otwiera drzwi do otrzymywania związków, które z punktu widzenia przemysłu farmaceutycznego mogą być aktywne biologicznie i znaleźć zastosowanie jako leki.

Dodatkowo wykorzystując zjawisko tzw. stereoselektywności powstaje cząstka (enancjomer) – lustrzane odbicie cząstki wyjściowej, ale o zupełne innych właściwościach jak smak, zapach oraz aktywność biologiczna mogąca mieć działanie terapeutyczne i rożną siłę oddziaływania na organizm.

Nagroda wręczona podczas ważnego jubileuszu

Tegoroczna Nagroda im. prof. Osmana Achmatowicza została wręczona w dzień uroczystego posiedzenia Senatu uczelni z okazji 78. rocznicy powstania Politechniki Łódzkiej. Polfarmex S.A. reprezentował Marek Wośko, Prezes Zarządu firmy, który złożył gratulacje jej laureatowi.

– Misją Polfarmex S.A. jest tworzenie skutecznych leków, poprawiających jakość życia pacjentów, a projektowanie terapii w chorobach cywilizacyjnych jest także przedmiotem prac badawczych prowadzonych na Politechnice Łódzkiej. Wierzymy w możliwości, jakie tkwią we współpracy ze środowiskiem akademickim, dlatego jako sponsor nagrody im. prof. Osmana Achmatowicza za najlepszą pracę dyplomową doceniamy potencjał praktyczny płynący z badań naukowych – mówi Marek Wośko.

Nagroda im. prof. Osmana Achamatowicza jest przyznawana autorowi najlepszej pracy dyplomowej, magisterskiej oraz inżynierskiej, obronionej na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej w danym roku akademickim.